Vijećnik Općinskog vijeća općine Mala Subotica Valentin Šipuš, na posljednjoj sjednici upozorio je da, obzirom na dugo kišno razdoblje, da su se ponovno pojavili problemi vezani na Trnavu iz koje se širi nesnosan smrad. Inače je Općina predvidjela stavku  za sanaciju Trnavu u Zelenom planu Općine. Mulj se 30 godina taložio u koritu potoka, a otpadne su vode  odlagali veliki zagađivači (MTč, Vajda, čatex…). Šipuš je predložio da se pokuša u suradnji s nadležnim službama dogovoriti da se nataloženi mulj makne odnosno očiti korito potoka.