Za zaštitu prirode iz Međimurske županije Ministarstvo kulture će ove godine financirati dva projekta iz državnog proračuna. Projekt  Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije sa 50.000 kuna pod nazivom Regionalni park Mura-Drava – upoznavanje javnosti sa zaštitom i prikupljanje inputa za budući plan upravljanja i Projekt udruge "Vrba Jurčevec" (Mala Subotica) s 10.000,00 kuna – pod nazivom "Zaštita biološke i krajobrazneraznolikosti i sanacija Jurčevske gmajne". Oba projekta, svaki na svoj način, doprinose zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti Međimurja.