Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. god. župan Međimurske županije donio je Odluku o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave drugog poljoprivrednog i šumskog otpada i ostataka biljaka nakon žetve berbe, koja vrijedi od 01. travnja do 15. listopada 2010. god. izuzev organiziranog spaljivanja. Odluku pogledajte klikom ovdje.