Zona poduzetništva Mala Subotica smjestila se je na izlazu iz Male Subotice u pravcu Orehovice (izlaz na Autocestu – odvojak Sveti Križ – udaljenost 2 km).
Ukupne je kvadrature od 15,09 ha.

Zona poduzetništva sastoji se od 23 parcela namijenjenih za poslovnu, poslovno – proizvodnu i proizvodnu namjenu od čega je jedna čestica predviđena za gospodarsko – komunalno-servisnu namjenu (reciklažno dvorište).

Uz njih u kompleksu ili kao samostojeće moguće je graditi i pomoćne građevine u funkciji gospodarske djelatnosti (nadstrešnice, otvorena skladišta i dr.).

Koeficijent izgrađenosti građevne čestice |kig| je <= 0,40.

Veličina građevnih čestica je od 3637 – 9159 m2 sa mogućnošću spajanja 2 čestice (prema situaciji).

U Zoni poduzetništva izvedena je sljedeća infrastruktura:
– vodovod, plin, NN-mreža sa JR, prometnice i oborinska i fekalna kanalizacija – u cijelosti

Općinsko vijeće donijelo je 19.04.2016. godine III. Izmjene i dopune Odluke o početnoj cijeni  prodaje građevinskog zemljišta u Zoni poduzetništva Mala Subotica i ona iznosi 76,00 kn/m², odnosno 61,00 kn/m² za fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području Općine Mala Subotica, odnosno sa boravkom od najmanje 5 godina na području Općine Mala Subotica. Zainteresirani subjekti mogu svoj pisani interes za kupnjom zemljišta uputiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica. U iskazu interesa potrebno je navesti željenu česticu i njezinu površinu, a po mogućnosti može se navesti i poslovna djelatnost koja se planira na navedenoj čestici te planiran broj zaposlenih.

V. Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za Zonu poduzetništva Mala Subotica investitori (vlasnici) koji u roku (3) godine od kupnje nekretnine izgrade objekte i započnu s
proizvodnjom biti će oslobođeni obaveze plaćanja komunalnog doprinosa uz sljedeće uvjete:
– ako zaposle do 5 djelatnika biti će oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa u 50% iznosu,
– ako zaposle 6-10 djelatnika biti će oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa u 75% iznosu,
– ako zaposle 11 i više djelatnika biti će oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa u 100% iznosu.
Ukoliko o tom roku ne zaposle broj djelatnika koji su naveli kod izračuna komunalnog doprinosa naknadno su dužni uplatiti razliku komunalnog doprinosa prema stvarnom broju zaposlenih.

 

Natječaj za prodaju slobodnih parcela u Zoni poduzetništva Mala Subotica možete preuzeti OVDJE.

 

 

 

 

SLOBODNE PARCELE I PODUZETNICI U ZONI(stanje 25.10.2016.)

slobodne-parcele-01-10-2016-vlasnici