U dogovoru sa predsjednikom Vijeća mjesnog odbora gosp. Vladimirom Logožarom, donosimo Vam izvještaj sa 18. sjednice Vijeća mjesnog odbora gdje se očituju o pismu namjere „Betexa“, o izradi detaljnog plana centra naselja Mala Subotica, produbljenju ribnjaka ŠRU „Šaran“ te brojna ostala pitanja pristunih članova iz VMO-a. Download izvještaja.