konsolidirani fin.izvještaji 01.01.-30.06.2017.

Bilješke uz konsolidirane izvještaje 01.01.-30.06.2017