31. svibnja i 01. lipnja 2008. u Maloj Subotici u Domu kulture održava se 8. županijska Smotra dječjeg folklornog stvaralaštva koja će. Početak Smotre za oba dana predviđen je u 16.30 sati kada kreće mimohod od osnovne škole «Mala Subotica» do Doma kulture u pratnji puhačkog orkestra općine Mala Subotica.
 U oba dva dana na Smotri će se predstaviti 19 dječjih folklornih skupina koje djeluju u sklopu KUU-a, KUD-a i osnovnih škola iz cijele Županije:
•    u subotu nastupaju: KUD „Šandorovec“ ŠANDOROVEC, KUU „Sveti Martin“ SV. MARTIN NA MURI, Društvo žena GORNJI KRALJEVEC, KUU „Zasadbreg“ ZASADBREG, KUD „Katruže“ IVANOVEC, KUD „Strahoninec“ STRAHONINEC, KUD „Mačkovec“ MAčKOVEC, KUD „Kotoriba“ KOTORIBA, KUU „Zvon“ MALA SUBOTICA
•    u nedjelju nastupaju: KUU „Veseli Međimurci“ čAKOVEC, KUD „Mihovljan“ MIHOVLJAN, KUU „Seljačka sloga“ NEDELIŠćE, KUD „Podturen“ PODTUREN, KUD „Ivan Mustač Kantor“ SVETA MARIJA, KUD „Žiškovec“ ŽIŠKOVEC, KUD „Seljačka sloga“ DONJA DUBRAVA, KUD „Kaštel“ PRIBISLAVEC, KUD „Općine Donji Kraljevec“ DONJI KRALJEVEC, KUD „Donji Vidovec“ DONJI VIDOVEC
•    kao gosti nastupit će KUD «Tomislav» iz Cerne, KUD «Koprivnica», KUD «Sv. Antun» iz Zadobarja i KUD «Sveta Nedelja» iz Svete Nedelje.
članovi komisije su: gđa Lidija Mikulan – Sraka, gosp. Branimir Magdalenić i gosp. Boris Novak.
Organizator Smotre je KUU „Zvon“ župne zajednice Mala Subotica. Pokrovitelji Smotre su Zajednica HKUU Međimurske županije i Općina Mala Subotica. U sklopu Smotre u subotu će se održati izložba ručnih radova, a u nedjelju radionica čipke i to lepoglavske, svetomarske i paške čipke. Pozivamo sve žitelje općine da svojim prisustvom poprate ovu kulturnu manifestaciju dječjeg folklornog stvaralaštva te potaknu njegovo očuvanje za nadolazeće generacije.