Na temelju članka 28. Statuta Općine Mala Subotica ( « Službeni  glasnik  Međimurske županije «  broj 2/05 ), sazvana je 80.sjednica Općinskog poglavarstva Općine Mala Subotica dana 01.04.2009.godine ( srijeda ) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29/a. Za sjednicu je predlažen sljedeći DNEVNI RED.