Na protekloj 34.sjednici Općinskog vijeća Općine Mala Subotica načelnik Vladimir Domjanić u svom izvješću o događanjima od prethodne sjednice izvijestio je vijećnike o tijeku realizacije projekta „Rekonstrukcija centralnog grijanja i ventilacije Dječjeg vrtića Potočnica, o projektima koji su pred početkom realizacije, o projektima koji se planiraju izvesti u narednom periodu, o održanom ročištu na Trgovačkom sudu u Bjelovaru, o radovima na županijskim cestama diljem cijele Općine, o stručnom nadzoru nad arhivskim i registraturnim gradivom Općine, o energetskom pregledu zgrade Dječjeg vrtića Potočnica. o pripremi „Našeg listeka“, o nadolazećem Božićnom sajmu te o završenom Natječaju za stipendije.

Tijekom aktualnog sata raspravljalo se o postavljanju branika na pružnom prijelazu u Ulici braće Radića u Maloj Subotici, o podmirenju dugova Zajedničke strojobravarske radione Hatlak, o loše izvedenoj rekonstrukciji dijela ceste u Držimurcu kod Vatrogasnog doma te o javnoj rasvjeti u Ulici Z.Šegovića u Maloj Subotici. Na samoj sjednici jednoglasno je prihvaćeno Godišnje Izvješće o radu Dječjeg vrtića Potočnica za 2011./2012.godinu, Plan rada za pedagošku godinu 2012./2013., Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine, Prijedlog I.Izmjena i dopuna proračuna i prijedloga Programa koji se vežu na te izmjene i dopune, Prijedlog Javnog poziva za kandidiranje članova Savjeta mladih te Prijedlog o imenovanju člana upravnog odbora JVP Grada čakovca.

Detalji sa sjednice mogu se vidjeti ovdje.