Izvod iz ZAPISNIKA

s 10 . sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 20. svibnja 2014. godine u 19,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica

NAZOČNI VIJEĆNICI : Danica Glad, Valentin Šipuš, Biljana Bedić, Dejan Horvat, Željko Jančec, Ivan Marčec, Vladimir Mihalic, Jadranka Sermek

IZOČNI VIJEĆNICI: Vesna Halić, Josip Horvat, Mladen Križaić, Ivana Mikac-Dodlek, Miran Pintarić, Josip Šegović

OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Dragutin Branilović, zamjenik načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Marijan Belčić, predstavnik javnih medija

IZVOD IZ ZAPISNIKA s 10. sjednice OV