U nastavku izvješća s 5. sjednice načelnik općine Vladimir Domjanić osvrnuo se na analizu i kontrolu  poslovanja u 2008. i 2009. godini. Prošle godine sklopljen je ugovor sa Ministarstvom kulture o sufinanciranju adaptacije Dome kulture Mala Subotica u iznosu od 200.000,00 kn. Obzirom da nije došlo do realizacije – Općina nije  izvršila ugovorene radove,  od strane Ministarstva ugovor je poništen . Također iznosi problem prijevoza školske djece gdje za 2008. godinu nije sklopljen ugovor sa Međimurskom županijom o sufinanciranju, odnosno povratu troškova    u iznosu od 127.000,00 kn, a da problem bude veći općina Mala Subotica je već sve obaveze prema Županiji uredno podmirila. Ministarstvo regionalnog razvoja u 12/08. doznačila je sredstva u iznosu od 150.000,00 kn na račun općine s obvezom realiziranja do 30.06.2009. no isto nije učinjeno pa se traži povrat sredstava. Trenutno se vode pregovori da se pokušaju opravdati sredstva preko računa za zavažanje poljskih puteva koje se odvijalo tijekom mjeseca rujna 2009. godine. U Međuvremenu pristigla je opomena od strane ŽUC u iznosu od 71.985,00 za izradu pješačko-biciklističkih staza u Maloj Subotici i Palovcu. Nema nikakve popratne dokumentacije o izvedenim radovima niti okončanog  obračuna. Na poslovnom računu Općine evidentirano je preko 5.000.000,00 kn koja su stalaja na računu, iako se znalo da ih se neće trebati, nisu oročena, tako da je Općina tu oštećena za preko 150.000,00 kn na ime prihoda od kamata.

Kad tu još dodamo aranžman sa tvrtkom HAIX koji će nas konštati preko 170.000,00 kn, kao i   plaćeni radovi u iznosu od 13.000,00 kn tvrtki MIF-metal iz Male Subotice za izradu metalne mimoilazne ograde koja još nije izvedena. Obzirom na gore navedeno i nedostatku proračunskim sredstava  mora se pristupiti izmjeni i dopuni proračuna za 2009. godina iz razloga što se većina  planiranih proračunskih investicije neće moći   realizirati.

Josip Šegović, osvrnuo se na izvješće načelnika u kojem se prema njegovim tvrdnjama samo govori o već započetim investicijama na području općine Zona poduzetništva, naselje Piškorovec i Dom kulture.  Planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kn od strane Ministarstva kulture nisu realizirana iz razloga što je rečeno da će ista isplatiti kada će se znati iznos investicije odnosno u drugoj polovici 2009. godine. Isto tako navodi da načelnik nije upoznat sa svim ugovorima što je vidljivo iz izvješća, a što se pak tiče potpisivanja ugovora o prijevozu djece isto nije učinila županija, a ne kako  navodi bivši načelnik. Istina je da je na računu bilo 5.000.000,00 kn iz čega je vidljivo da je Općine dobro poslovala jer smo se trudili i radili.  Što se tiče ograde ona je napravljena samo nije montirana i ne zna zašto se govori da nije napravljena. Poručuje da se sadašnja vlast ne bavi prošlošću već da okrene novu stranicu i da  radi za dobrobit Općine i svoj posao.

Više sa sjednice pročitajte klikom ovdje.