Novi načelnik općine Mala Subotica Vladimir Domjanić dobio je podršku različitih političkih opcija, makar sam ne pripada ni jednoj od njih. Kaže da voli razmišljati svojom glavom i da zato nikad u životu, danas ima 51 godinu, nije bio član ni jedne stranke, makar je povremeno+ tijekom minulih 16 godina djelovao kao vijećnik u Vijeću Mjesnog odbora i Općinskom vijeću kojim je svojedobno čak i predsjedao. Godinu dana uoči izbora javno je obznanio da je nezadovoljan tromošću i uopće načinom na koji Šegović vodi općinu i kako se ona razvija te dao do znanja da će, ne dođe li do promjena, kandidirati se za tu dužnost.
Istiće da u sredini maloj kakva je općina Mala Subotica nema mjesta politikanstvu, a time i kakofoniji u komunikacijskim kanalima, a da dužnost načelnika ne smatra političkim angažmanom, već osobnim doprinosom razvoju sredine u kojoj živi. Drži da su stranke i nezavisne liste koje su ga podržale na istom tragu i da će elementarni problem loše komunikacije između općinske vlasti i građana, što je dovelo i do pokretanja postupka izdvajanja Štefanca iz sastava općine Mala Subotica, riješiti pozornijim slušanjem građana… Cijeli članak pročitajte klikom ovdje.