Ured državne uprave u Međimurskoj županiji objavljuje podatke o broju upisa činjenice rođenja, sklapanja braka i smrti upisane u državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih, a prikupljene od osam matičnih ureda sa područja Međimurske županije: Čakovec, Dekanovec, Kotoriba, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Prelog i Štrigova.

Tablica rođeni/umrli u Općini Mala Subotica u 2014. godini:

2014.

Rođeni Umrli

žensko

muško žensko

muško

Držimurec

0

0 6

2

Mala Subotica

6

7 6

10

Palovec

5

3 9

8

Piškorovec

24

20 0

2

Strelec

1

2 2

1

Sveti Križ

1

1 3

3

Ukupno

37

33 26

26

70

52

 

Podaci za Međimurski županiju

Rođeni

U 2014. godini, rođeno je 1113 djece, od toga 1105 živorođene i 8 mrtvorođene djece. Glede spola, od 1113 djece rođeno je 514 ženske djece i 599 muške djece.

Po nacionalnoj pripadnosti rođeno je 842 Hrvata, 255 Roma, 3 Slovenca, 3 Albanca te jedan Židov. Za devetoro živorođene djece podatak o nacionalnoj pripadnosti je nepoznat.

Umrli

Protekle 2014. godine umrle su 1104 osobe. Od toga 535 ženske osobe te 569 muških osoba.

Po nacionalnoj pripadnosti umrla su 1074 Hrvata, 9 Roma, 9 Slovenaca, 6 Srbina, to po jedan Mađar, Musliman i Crnogorac. Za troje umrlih podatak o nacionalnoj pripadnosti je nepoznat.

Sklopljeni brakovi

U 2014. godini sklopljena su ukupno 503 braka.

Od ukupnog broja brakova, 234 odnosi se na građanske brakove dok broj vjerskih brakova s učinkom građanskog braka nešto veći i iznosi 269.

Broj rođenih i umrlih po naseljima Međimurske županije