Općinsko vijeće Mala Subotica na 28. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2008. godine donijelo je Odluku o dodjeli koncesije za  obavljanje pogrebnih poslova  i prijevoz pokojnika na grobljima  općine. Time općina Mala Subotica daje koncesiju za  obavljanje pogrebnih poslova  i prijevoz pokojnika na području općine  Cvjećari «IRIS« iz Palovca. Koncesija se dodjeljuje se  na rok  od pet godina, počevši od 01.07.2008.godine do 01.07.2013.godine. Iznos visine naknade za koncesiju iznosi 5.800,00 kn godišnje i uplaćuje se  u proračun općine, polugodišnje u dvije jednake rate. Odluku o dodjeli koncesije za pogrebne usluge možete skinuti pod rubrikom 'dokumenti'.