Načelnik općine Mala Subotica Josip Šegović, izvijestio je Poglavare na 29. sjednici o održanom sastanku sa predstavnicama Županijskog ureda za urbanizam i Božicom Magdalenić, direktoricom Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva vezano za izradu projekata  fekalne i oborinske kanalizacije u Zoni poduzetništva Mala Subotica. Načelno je dogovoreno da će se radovi izvoditi u više faza, te da se prije raspisivanja natječaja moraju izvršiti izmjene i dopune detaljnog plana Zone poduzetništva Mala Subotica. Stoga se načelnik  obavezuje dogovoriti u najkraćem mogućem roku sa Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva dodatak ugovora o zajedničkom financiranju projekta izgradnje razdjeljnog sustava odvodnje, a koji se odnosi na provedbu javne nabave i  cjelokupne procijenjene vrijednosti predmetnih radova. Načelnik se i obvezao izraditi za slijedeću sjednicu detaljan terminski plan izvođenja radova kompletne komunalne infrastrukture Zone poduzetništva Mala Subotica.