Načelnik Općine Mala Subotica Vladimir Domjanić na protekloj sjednici Općinskog vijeća pojasnio je vijećnicima proračun za 2011. godinu i ističe da je ovaj prijedlog proračuna rađen na realnim osnovama i predviđanjima te da se nastojalo štedjeti na svim stavkama proračuna gdje god se moglo. Ukupni prihodi odnosno rashodi planiraju se u iznosu od 8.327.180,00 kuna. Na prihodovnoj strani predviđa se 1.200.000 kuna od prodaje zemljišta u Zoni poduzetništva, a iz državne blagajne očekuje se 500.000 kuna za ulaganja u Zoni poduzetništva na temelju projekta koji je kandidiran prema Fondu za regionalni razvoj.

Na rashodovnoj strani planira se povećanje izdvajanja za dječji vrtić za 90.000 kuna zbog predloženog povećanja cijene boravka u dječjem vrtiću, također se za 50.000 kuna povećava izdvajanje za novih 17 stipendija. Iako postoji realna potreba za povećanjem cijene komunalne naknade, zbog trenutno teške gospodarske situacije neće se ići u njeno povećanje.

Pošto u ožujku slijede izbori za članove VMO pokušati će se, zbog smanjenja troškova, dogovoriti održavanje tih izbora u vrijeme izbora za Sabor ili EU. Kod investicija načelnik V. Domjanić napominje da su se nastojali zadovoljiti prijedlozi VMO svih naselja Općine te da su se  sredstva realno rasporedila. U naselju Piškorovec ne planira se nikakva investicija iz razloga što je na dosada izvedenu infrastrukturu utrošeno 10 mil. kuna, ali pokušati će se preko Ureda za nacionalne manjine dobiti određena sredstva za eventualno uvođenje Centra za edukaciju odrasle romske populacije kako bi ona što lakše odgajala svoju djecu za njihovu što bezbolniju integraciju sa ostalim žiteljima Općine.

Vijećnik J. Šegović izražava sumnju u realizaciju ovakvog proračuna, a predsjednik OV V. Mihalic dodaje da je u ovaj prijedlog proračuna uvrštena barem jedna značajnija investicija za svako naselje Općine.