DVD Mala Subotica održao je 117. godišnju skupštinu. Podnesena su izvješća i dodijeljene diplome. U prošloj godini intervenirali su na 12 požara, od toga 3 u samom naselju te 9 izvan naselja. Šest požara gasili su samostalno, a 6 zajedno sa drugim društvima ili JVP-om Grada čakovca. Od 12 požara, 9 se je odnosilo na otvoreni prostor, jedan pa požar metalnog otpada na Belici te dva požara građevine u Maloj Subotici. Brzim otkrivanjem požara te brzim izlaskom domaćih društva i JVP-a uspjelo se je spasiti od proširenja požara obiteljska kuća i povezane građevine te samim time izbjegle obiteljske tragedije.

Požari otvorenog prostora odnosili su se: tri puta na požar smetlišta Dol i Molvine, tri puta se je gasila suha trava i granje, dva puta kukuruzišta te jedan puta kukuruzišta kod kojeg je požar zahvatio i sam posijani kukuruz te je nanesena manja materijalna šteta vlasnicima.

Dobitnici diploma i plaketa (Foto: Miroslav Kocijan)
Odradili su tri tehničke intervencije prilikom prometnih nesreća. Dana 22.5. poslije olujnog nevremena odradili su dvije tehničke intervencije pokrivanja krovišta. Uz te tehničke intervencije izvršili su protupožarna osiguranja i regulaciju prometa za vrijeme održavanja "Smotre dječjeg stvaralaštva" te "Sobočkog fašnjaka". Prilikom posvećenja kapelice izašli su na složeniju protupožarno osiguranje te regulaciju prometa.

Na seniorskom natjecanju VZPO DVD Mala Subotica sudjelovali su sa četiri desetine i kod kuće zadržali četiri pehara. Na natjecanju su sudjelovali sa dvije muške B desetine te jednom ženskom A i jednom ženskom B desetinom te nažalost po prvi puta nakon mnogo godina bili bez muške A desetine. Sve četiri desetine ostvarile su pravo nastupa na Županijskom natjecanju u Svetoj Mariji gdje su u ženskoj konkurenciji ostvarili dva puta četvrto mjesto, dok su muške B desetine zauzele  peto i jedanaesto mjesto.

Uz ta natjecanja odazvali su se na 14. Kup natjecanja sa sprežnim špricama u Svetoj Mariji sa jednom muškom i jednom ženskom desetinom. Odazvali su se i na igre koje je organizirao Mjesni odbor Mala Subotica. U toku godine pregledali su hidrantsku mrežu naselja Mala Subotica i o tom pregledu izvijestili Međimurske vode  Tokom godine održali su operativne vježbe sa navalnim vozilom, sa izolacionim aparatima te samim tim stekli veću uvježbanost za izlaske na intervenciju.

Sudjelovali su na  javnoj vježbi "DRŽIMUREC STRELEC 2009"  zajedno sa ostalim DVD-ima iz VZPO Belica – Mala Subotica – Orehovica te na javnoj vježbi "GROM" u Gardinovcu zajedno sa domaćim DVD-om. Tim vježbama željelo se prvenstveno uvježbat spašavanje ljudi iz građevine,  gašenje požara u prostorijama, te moguće aktivnosti kod vremenskih nepogoda. Uz to, članovi postrojbi VZPO uvježbavali su se u pravilnom, efikasnom i stručnom načinu korištenja vatrogasne opreme. Provjerila se je i usklađenost zajedničkog nastupa više vatrogasnih postrojba i koordinacija zapovijedanja te ispravnost podzemnih hidranata i ispravnost vatrogasne opreme na vježbovnom prostoru. U oči žetvenih radova na razini Općine napravio se je plan motrenja, čuvanja i ophodnje te se je i sproveo. U pretžetvenom, a i u žetvenom razdoblju pregledali su 4 kombajna te su zajedno sa ophodnjama za žetvenu i pretžetvenu sezonu potrošili 82 sata rada te prešli 180 km sa ophodnim vozilom.

U 2009. godini jedan član položio je tečaj za zvanje vatrogasnog dočasnika I klase, sedam za ispitanog vatrogasca I klase te jedan za zvanje ispitanog vatrogasca.  Sve ovo dosad navedeno, od evidentiranih 23 intervencija, 20 natjecateljskih nastupa gdje smo samo prošle godine osvojili 9 pehara, doškolovanju članova te preko 1200 dobrovoljnih sati rada na uređenju i adaptaciji Vatrogasnog doma rezultiralo je 3. mjestom na bodovnoj listi koju svake godine provodi VZMŽ između 86 DVD-a u Međimurskoj Županiji.

Hrvatska vatrogasna zajednica na temelju Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, pohvala i plaketa dodjeljuje diplomu i spomenicu Vatrogasni veteranu dodjeljuje Vidu Horvat, Dragutinu Jankoviću, Antunu Poje, Peri Ovčaru,  Antunu Haliću, Josipu Ciglaru, Josipu Kovačiću i Josipu Jurasu. Diplomu i spomenicu za 50 godina rada primio je Josip Juras, a za  20 godina rada Biljana Magdalenić. Diplomu i spomenicu za 10 godina rada primile su Anita Horvat i Gordana Jelenić. Brončanu  medalju je primio  Simon Kapelari.

Diplomu i uvjerenje o stjecanju zvanja Vatrogasnog dočasnika I klase dodijeljena je Zoranu Reifu,a za zvanje vatrogasni dočasnik diplomu i uvjerenje primili su  Sandra Obadić, Anita Posavec,  Matija Horvat te Miroslav Tratnjak, a ispitani vatrogasac I. klase postala je Štefanija Bujanić, dok ispitani vatrogasci postale Nikolina Ovčar i Ljiljana Pintarić.

Sve slike pogledajte u galeriji slika.