Danas (27.03.2010.) će se održati redovna 117. godišnja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mala Subotica sa početkom u 19.30 sati u Restoranu Fortuna. Za predstojeću godišnju skupštinu predložen je dnevni red koji možete vidjeti u nastavku.

DNEVNI RED:
1. Otvaranje skupštine
2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješća: –  Upravnog odbora
   – Zapovjednika, Blagajnika, Nadzornog odbora
4. Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2010. godinu
5. Rasprava po izvješćima
6. Usvajanje podnijetih izvješća, programa rada te financijskog plana
7. Podjela diploma i spomenica
8. Ostala pitanja i prijedlozi te riječ gostiju