Ekološka udruga "Sveti Rok Benkovec" održava u nedjelju 21. lipnja, 2009. svoju prvu redovnu godišnju skupštinu, sa početkom u 14 sati. Skupština će se održati u sjedištu udruge, Benkovec 57, a u slučaju lošeg vremena u vjeronaučnoj dvorani na Župnom dvoru u Maloj Subotici.