Lipa u Strelcu jedno je od 10 zaštićenih stabala u Međimurju. No njezino trenutno stanje velik je problem. Prema riječima vijećnika Dejana Horvata potrebno je hitno rušenje stabla jer se u blizini nalazi i kapela Sv Ane mogla bi biti još više ugrožena. Kako ističe načelnik, stupilo se u kontakt sa Sinišom Golubom (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije) i dogovoreno je da se makne zaštita s spornog drveta,no još ništa nije učinjeno iako se svakodnevno vrši pritisak da se to što prije realizira. Nadamo se da će na zadovoljstvo mještana, ali pogotovo radi njihove sigurnosti, problem vrlo skoro biti riješen. Više slika sa sjednice pogledajte u nastavku.