Na temelju prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića « Potočnica « Mala Subotica,  Općinsko vijeće Mala Subotica  imenuje za vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Vesnu Dodlek, iz Male Subotice, Glavna 17.  
Vršitelj dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje se na rok od 6 mjeseci.