Obzirom da je došlo do greške prilikom prijenosa podataka na naše internet stranice, ovim putem se ispričavamo upravi tvrtke Petrol Hrvatska d.o.o. iz Zagreba jer se kao obveznik plaćanja komunalne naknade za pravne osobe našla na listi dužnika iako je svoje obveze uredno podmirila.

Vladimir Domjanić, načelnik