Poglavarstvo je na svojoj 69. sjednici donijelo odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija školske godine 2008/09.  Ukupno se dodjeljuju 3 stipendije, ovisno o mjestu studiranja. Za studij u čakovcu  i Varaždinu 300,00 kuna mjesečno, za studij u Zagrebu i gradovima  udaljnenima od Zagreba i u inozemstvu 400,00 kuna mjesečno. Zamolbe se podnose Poglavarstvu Općine Mala Subotica , Glavna 29/a, sa naznakom „ Natječaj – stipendije 2008/2009 .Uz pismenu zamolbu s kratkim životopisom potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: više pod opširnije.
–  potvrdu o redovnom upisu na visoku školu ili fakultet s naznakom smjera studijske grupe
–  preslik osobne iskaznice
–  potvrdu fakulteta o položenim ispitima i prosjekom ocjena za završenu  akademsku  godinu,
–  potvrdu o prebivalištu,
–  izjavu o broju članova kućanstva,
–  izjavu da ne prima niti jednu drugu stipendiju,
–  potvrdu fakulteta ili škole o školovanju  užeg člana obitelji (ako ima),
–  preslik rješenja Porezne uprave o razrezanom porezu na prihod obaju roditelja za   predhodnu kalendarsku godinu po svim osnovama,
–  potvrdu o prosjeku plaća obaju roditelja za prethodno tromjesečje.
 – za roditelje koji su hrvatski branitelji potvrda Ureda za obranu da su u domovinskom ratu sudjelovali najmanje 90 dana.
 
Ostale informacije i uvid u Pravilnik o pravima i obvezama korisnika studentskih stipendija  mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Mala Subotica, Glavna 29/a, ili na telefon  631-700.