Poglavarstvo općine Mala Subotica donijelo je odluku o početku postupka javne nabave za izgradnju razdjelnog sustava odvodnje kanalizacije u Zoni poduzetništva Mala Subotica, čiji troškovi iznose 5.737.704,00 kn. Sredstva za izgradnju planirana su Proračunom za 2009. Godinu, u iznosu od 4.237.704,00 kn i Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva RH u iznosu od 1.500.000,00. Poglavari su donijeli odluku o početku postupka javne nabave za izgradnju NN-mreže sa javnom rasvjetom u Zoni poduzetništva Mala Subotica Procijenjena vrijednost nabave za izgradnju Javne rasvjete u Zoni poduzetništva Mala Subotica iznosi 408.196,66 kn.