Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Mala Subotica  o prodaji i utvrđivanju početne cijene građevinskog zemljišta u Zoni poduzetništva Mala Subotica , Klasa: 021-05/08-02/23, od 18.06.2008. godine i Zaključka Povjerenstva za provedbu natječaja o prodaji nekretnina i svih ostalih radnji vezanih za Zonu poduzetništva Mala Subotica , Klasa:021-05/08-02/30, Urbroj: 2109/10-02-08-01 od 29.07.2008. godine, (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), Povjerenstvo objavljuje JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U ZONI PODUZETNIŠTVA MALA SUBOTICA (cijeli .pdf dokument možete skinuti unutar sekcije 'dokumenti').