POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O PRIJEDLOGU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MALA SUBOTICA ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
RAZLOZI DONOŠENJA AKTA Razlog donošenja PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MALA SUBOTICA ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE je izbjegavanje i smanjenje generiranja otpada te izbjegavanje i smanjenje njegovih opasnih osobina
STVARATELJ DOKUMENTA INGO-LAB d.o.o.
TIJELO KOJE PROVODI SAVJETOVANJE Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica
CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s prijedlogom PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MALA SUBOTICA ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.
ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA od 10. travnja do 10. svibnja 2018. godine.
ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Općina Mala Subotica, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MALA SUBOTICA ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE ili se dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail: referent@opcina-mala-subotica.hr
Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13. i 85/15.) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

 

obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju

Prijedlog PGO OPĆINE MALA SUBOTICA