ZBIRNA LISTA
 
1. Kandidat: VLADIMIR DOMJANIć
KANDIDAT GRUPE BIRAčA
Zamjenik kandidata: DRAGUTIN BRANILOVIć

2. Kandidatkinja: DANICA GLAD
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
MEđIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ – MOS
Zamjenica kandidatkinje: JADRANKA SERMEK

3. Kandidat: MIRAN PINTARIć
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
Zamjenica kandidata: ŽELJKA BRATKO

4. Kandidat: JOSIP ŠEGOVIć
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAčKA STRANKA- HSS
MEđIMURSKA STRANKA – MS
Zamjenica kandidata: VESNA HALIć

Kandidature za izbor Općinskog načelnika