Općina Mala Subotica obavještava sve zainteresirane mještane da  mogu izvršiti uvid u konačne prijedloge sanacije Mrtvačnice i uređenje okoliša na groblju Mala Subotica – Štefanec, svakog radnog dana, zaključno sa ponedjeljkom 15.02.2010. godine, u vremenu od 8.00 – 15.00 u prostorijama Općine.