Po raspisanom javnom natječaju objavljenom u listu “Međimurje” od 12. svibnja 2009. godine vijećnicima su na drugoj sjednici Općinskog vijeća u materijalima dostavljene dvije pristigle  ponude. Ponuda dosadašnjeg koncesionara tvrtke Murs-ekom iz Murskog Središta te ponuda tvrtke iz Sesveta Mull-trans. Analizom ponuda utvrđeno je da je ponuda Mull-transa nešto povoljnija, no međutim načelnik Vladimir Domjanić je mišljenja da najjeftinija ponuda svakako nije i najpovoljnija, stoga predlaže da se prihvati ponuda tvrtke Murs-ekom iz  razloga vrlo korektne i zadovoljavajuće dosadašnje suradnje. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic također se slaže sa konstatacijom načelnika i svakako podržava prijedlog da se za koncesionara za zbrinjavanje otpada u općini Mala Subotica izabere tvrtka Murs-ekom prvenstveno iz razloga što otpad deponira na legalnu deponu u Totovcu, te selektivno sakuplja otpada sukladno Planu gospodarnje otpadom MŽ. Prijedlog o izboru tvtke Murs-ekom iz Murskog Središća za dodjelu koncesije za obavljanje skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Mala subotica jednoglasno je prihvaćen. Cijene dvotjednog odvoza za domaćinstva  kanta – 120 l iznosi kao i dosada 50,73 kn, za samačka domaćinstva 25,37 te za dvočlana domaćinstva 35,51 kn.