Po završetku  prikupljanja prijava za štete od prekomjerne kiše, nazočne na sjednici Vijeća mjesnog odbora izvjestilo se o odazivu i ukupnim prijavljenim površinama po pojedinoj ugroženoj kulturi. Ukupno je na području Općine Mala Subotica prijavljeno 425 ha površine za sve ugrožene kulture zajedno ili 2.119.777,14 kn  štete.