Vijećnika HDZ-a i bivšeg načelnika Josipa Šegovića na aktualnom satu je zanimalo kako to da, pozivajući se na Zakon o javnoj nabavi, na općinskim web stranicama nije naveden niti jedan gospodarski subjekt s kojim općina ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi kad se zna da sadašnji načelnik ima firmu. – Što se tiče poduzeća Sistem MEP, na koje mislite, nisam suvlasnik niti većinski vlasnik, niti direktor, niti imam udio veći od 20 posto. Vlasnik sam dviju firmi koji nisu aktivne. Jedne sto posto, a druge 50 posto. Obje firme su u mirovanju, stoga me čudi što mislite kako sam u sukobu interesa. Šegović je ostao iznenađen na te izjave, ali je bio zadovoljan odgovorom.