Na redovnoj izbornoj godišnjoj skupštini Općinske organizacije HSU  Mala Subotica održanoj u društvenom domu u Palovcu izabrano je novo vodstvo stranke. Za predsjednika je ponovno jednoglasno izabran Nikola Štampar. U Izvršni odbor izabrani su Nikola Štampar, Luka Hatlak, Josip Pintarić, Rozina Halić, Vinko Dominić, Vjekoslav Lončarić, Rozina Horvat, Mirko Križaić, Franjo Horvat, Josip Tomašić i Slavko Hlišć svi jednoglasno. U Nadzorni odbor izabrani su Drago Novak, Franciska Strnad i Drago Belović također  jednoglasno. Izabrani su delegati za Županijsku skupštinu i to Nikola Štampar, Drago Novak, a treći će biti novoizabrani tajnik koji će se izabrati na prvoj sjednici Izvršnog odbora. Za predsjednika Izvršnog odbora je jednoglasno izabran Nikola Štampar, a za  predsjednika Nadzornog odbora je izabran Drago Novak, tajnici će biti izabrani iz sastava Izvršnog odbora na prvoj sjednici.