Prvi dan nastave održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • prva smjena od 08.15 do 10.40 sati;
  • druga smjena od 13.00 do 14.30 sati.

Raspored autobusa nalazi se na web stranici i Facebook stranici škole.

Učenici sa sobom trebaju ponijeti papuče i bilježnicu.

Svi učenici dobit će užinu.

U popodnevnim satima održat će se roditeljski sastanci na kojima će roditelji preuzeti udžbenike.

Molimo roditelje da sa sobom ponesu svoje OIB-e.

Učenicima želimo uspješnu nastavnu godinu!

Ravnateljica škole:

Đurđa Horvat