R E P U B L I K A  H R V A T S K A

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR ČAKOVEC

ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA ČAKOVEC

Čakovec, R.Boškovića 2

tel: 391 150; fax: 040 391 151

Čakovec, 12.11.2020. godine

OBAVIJEST

Poštovani,

obaviještavamo sve naše korisnike,  da kao i do sada,  za potrebe ishođenja javnih isprava koristite:

 1. One-Stop-Shop sustav ( OSS sustav)

https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp

 2. sustav e-Građani,

putem kojih možete ELEKTRONIČKIM PUTEM PODNJETI ZAHTJEV, odnosno bez odlaska u katastarski ured preuzeti:  KOPIJU KATASTARSKOG PLANA, PRIJEPIS/IZVOD IZ POSJEDOVNOG LISTA I IZVADAK I BAZE ZEMLJIŠNIH PODATAKA.

Obavještavamo Vas također da je s datumom 11.11.2020. godine,  Državna geodetska uprava omogućila svim fizičkim i pravnim osobama, putem OSS sustava a temeljem zahtjeva,  preuzimanje i POTVRDE O KUĆNOM BROJU I RJEŠENJA O KUĆNOM BROJU.

Ostale zahtjeve za podacima ili ispravama iz nadležnosti Državne geodetske uprave (npr. uvjerenje o nositeljima prava na nekretninama, zahtjev za određivanje kućnog broja zgrade, uvjerenje o kućnom broju zgrade, uvjerenje o vidljivosti zgrade na DOF-u, i sl.),  možete podnjeti putem zahtjeva koje možete također pronaći na stranici:    https://dgu.gov.hr/podnesite-zahtjev-91/91 

Popunjene zahtjeve ili druge podneske, obavezno s Vašim kontaktima, dostavite na e-mail adrese nadležnog ureda ili direktno na:

  1. SLUŽBENI MAIL PUK ČAKOVEC :  puk.cakovec@dgu.hr
  • PUTEM POŠTE NA ADRESU SJEDIŠTA UREDA: Područni ured za katastar, Čakovec, R.Boškovića 2 ili direktno na adrese ostalih ureda – OKN Prelog, Glavna 33
  • PUTEM FAXA:  040 391 151; 040 646 883

Ostale upite i informacije, možete dobiti i:

  • NA SLUŽBENE TELEFONE PUK ČAKOVEC: 040 391 150; 040 645 232

Područni ured za katastar Čakovec, u ovim izvanrednim okolnostima, navedenim komunikacijama nastojati će osigurati da građani i ovlaštenici, nesmetano ostvare svoja prava i ispune obveze bez potrebe izravnog dolaska u poslovne prostorije. 

Zahvaljujemo na razumjevanju,

                                                                                          PROČELNIK PUK Čakovec

                                                                                                          Dejan Blažeka