Donosimo popis popisivača i kontrolora za popis stanovništva 2011. koji su odabrani iz Općine Mala Subotica. Popis možete pogledati pod opširnije.

Općina Mala Subotica
1. MESARIć SANDRA, Štefanec, Zrinskih 27 2. ŠTAMPAR MIROSLAV, Palovec, čakovečka 51 3. PINTAR KRISTINA, Mala Subotica, Ivana  Vurušića 1 4. OVčAR NIKOLA, Mala Subotica, Glavna 155  5. LACKOVIć SANDRO, Strelec 103 6. NOVAK JASMINA, Strelec 64 7. HAJDAROVIć DENIS, Mala Subotica, Benkovec 21 8. GLAD RENATA, Palovec, Melinska 22 9. SEčAN MELITA, Sveti Križ 10. KOCIJAN VIKTORIJA, Mala Subotica, Alojzija Stepinca 121 11. BALOG DEJANA, Štefanec, Vladimira Nazora 21 12. RINKOVEC MATEJA, Štefanec, Braće Radića 22