ODLUKA O MJERAMA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19 NA PODRUČJU OPĆINE MALA SUBOTICA

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Mala Subotica te podizanja spremnosti svih službi koje su pod direktnom ili indirektnom ingerencijom Općine Mala Subotica, nalažem:

1.Na području Općine Mala Subotica do daljnjeg, a najkasnije do 15. travnja 2020. godine odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i u zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kino projekcije, kazališne i dječje predstave, kulturne priredbe i ostali javni skupovi.

2. Općina Mala Subotica do daljnjeg, a najkasnije do 15. travnja 2020. godine neće izdavati rješenja o korištenju javnih prostora za održavanje bilo kakvih događaja ili manifestacija. Rješenja o korištenju javnih površina koja su izdana u ranijem razdoblju, a odnose se na događanja koja su planirana do 15. travnja 2020. godine ne mogu se primjenjivati.

3. Općina Mala Subotica i Dječji vrtić Potočnica Mala Subotica do daljnjega će ograničiti izravni rad sa strankama. Nalaže se privremeno zatvaranje Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica. Nalaže se privremeno zatvaranje svih društvenih domova i domova kulture, zajedničkih prostora koje za svoj rad koriste udruge i zajednica udruga.

4. Preventivno se za korištenje zatvaraju svi otvoreni i zatvoreni sportski objekti, te sportski tereni i igrališta koji su u vlasništvu ili pod upravljanjem Općine Mala Subotica.

5. Izdaje se preporuka o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji, a građane se moli da se uvaže tu preporuku.

6. Općina Mala Subotica ograničava izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili e-maila. U iznimnim situacijama, kada je zbog zadanih rokova u određenom postupku potrebno predati podnesak Općini, pisarnica Općine Mala Subotica će ga zaprimiti.

7. Službenici Općine Mala Subotica dužni su se pridržavati preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima odnosno strankama s kojima su u komunikaciji.

8. Privremeno se ograničavaju odlasci na službeni put službenika Općine i DV Potočnica.

9. Preporučuje se svim građanima Općine Mala Subotica da je što je moguće manje koriste usluge nadležnih liječnika radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze. Svoje liječnike mogu kontaktirati drugim kanalima poput telefona, elektroničke pošte ili Interneta.

10. Mole se svi građani Općine Mala Subotica da prate obavijesti nacionalnih, županijskih i gradskih Stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije te da se pridržavaju uputa i preporuka koje se izdaju. Mole se građani da do daljnjeg ograniče svoje kretanje te da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Međimurske županije, a pogotovo ne u inozemstvo.

11. Pozivaju se građani Općine Mala Subotica, koji su zbog poslovnih ili privatnih razloga u proteklih 14 dana boravili u virusom zahvaćenim zonama, a nemaju povišenu temperaturu ili ne kašlju, da postupe savjesno i odgovorno te da se u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu na broj telefona (098/558-881) ili na službu 112.
Osobe koje zbog poslovnih ili privatnih razloga u proteklih 14 dana boravile u virusom zahvaćenim zonama, a koje kašlju i/ili imaju povišenu temperaturu, imaju obvezu žurno se telefonski javiti svom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa.

12. Općina Mala Subotica će sve relevantne informacije vezane uz postupanja radi sprječavanja širenja Covid-19 virusa, objavljivati na mrežnim stranicama Općine Mala Subotica.

13. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Mala Subotica.

Općinski načelnik

Valentino Škvorc, dipl.ing.geoteh.

KONTAKTI:
Mladen Lacković, načelnik Stožera CZ – 099 606 0636
Epidemiološka služba – 098 558 881
Općina Mala Subotica – 040 631 700