Četvrta sjednica Općinskog vijeća održana je 16. studenog 2017. godine.
U prilogu donosimo izvod iz zapisnika te usvojene odluke.

Izvod iz zapisnika 4. sjednice 16.11.2017

Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Odluke o porezima

I. izmjene i dopune Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći u 2017. godini

I. izmjene i dopune Programa financiranja udruga u 2017. godini

I. izmjene i dopune Programa gradnje kom. infr. za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2017.-2019

Odluka o imenovanju službene osobe za informiranje

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za članove Savjeta mladih

Pročišćeni tekst UPU Zone poduzetništva – odredbe za provedbu