U petak, 21. studenog VMO Mala Subotica održao je svoju dvadesetu sjednicu na kojoj je bilo prisutuno osam članova Vijeća, te pošto nisu sve udruge dobile pozive, jedanaest udruga građana sa područja naselja Mala Subotica. Na dnevnom redu bilo je donošenje prijedloga proračuna udruga za narednu godinu, usvajanje zapisnika sa prošle sjednice, donošenje proračuna za narednu godinu te ostala pitanja. Sjednicu je vodio predsjednik Vijeća gosp. Vladimir Logožar. Download dokumenta.