Sporazumom o zajedničkom financiranju radova sklopljenog između Županijske uprave za ceste i općine Mala Subotica predviđeno je financiranje izgradnje pješačko-biciklističke staze  u Maloj Subotici u iznosu od 375.286,27 kn  za ulicu Braće Radića, te 227.589,78 kn u Palovcu. Predviđeno je  financiranje  za obje strane,  u omjeru  50 % ŽUC i 50 % općina Mala Subotica. Poglavarstvo predlaže da se predviđena trasa u Maloj Subotici izvede do željezničke pruge, a u Palovcu produžetak trase do Pilja Svetog Florijana. Dio troškova za predmetne investicije namaknuti  će se iz interventnih sredstava za 2008. godinu u iznosu od 75.000,00 kn, dok se dio planira  pokriti iz proračuna za 2009. godinu.