Općina Mala Subotica poziva poduzetnike, obrtnike, udruge i obiteljska poljoprivreda gospodarstva da se predstave na zajedničkom izložbenom prostoru na Međunarodnom sajmu poduzetništva – MESAP JESEN 2019. 

Sajam će se održati od 23. do 24. studenog u Nedelišću na vanjskim prostorima i u sajamskoj dvorani.

– Sve troškove izložbenog prostora snosi općina. Standardni štandovi su veličine 12m2 (dubine 3 i širine 4 metra). Moguće su i veće dimenzije štandova kao i formiranje štandova-otoka.

Sve zainteresirane za izlaganje svojih proizvoda i usluga, organizatori pozivaju da se jave najkasnije do 25. listopada Općini Mala Subotica na e-mail adresu opcina@opcina-mala-subotica.hr ili na broj telefona 040/631-700.