Od 01.06.2010. god. Općina je preuzela uređenje zelenih površina u Maloj Subotici, Palovcu, Držimurcu i Strelcu. Naime, Općini su na raspolaganju  radnici zaposleni preko programa javnih radova HZZ koje financira država, a nabavila se velika kosilica i trimer, a upotrijebiti će se i  mala kosilica koja se prije koristila u vrtiću i na taj način se planiraju uštedjeti određena sredstva u općinskom proračunu. Na posljednjoj sjednici OV na pitanje  vijećnika Z. Dominića  kolika je cijena nabavljenih kosilica i da li će se moći iznajmiti ili posuditi udrugama, načelnik je odgovorio da je cijena velike kosilice Rider i trimera Husqvarna 35.972,20  kn, a u posudbe ili iznajmljivanje se neće ići. Djelatnici na javnim radovima u našoj Općini svakodnevno uređuju okoliš, popravljaju, čiste i pozivaju sve koji imaju prijedlog za njihov rad neka im se jave.