Na web stranicama općine Mala Subotica od sada možete imati uvid u zapisnike od prve konstituirajuće sjednice novog Općinskog vijeća, pa redom kako će sjednice Vijeća završavati. Nova rubrika otvorena je na zahtjev načelnika općine Vladimira Domjanića, koji želi da svi mještani općine transparentno imaju uvid u događanja na sjednici Općinskog vijeća.