Predsjednik Općinskog V.Mihalic je pojasnio da se Planom predviđa proširenje broja skupina u DV Potočnica za jasličku skupinu, a pošto u romskom naselju ima velik broj djece vrtićke dobi i postoji realna  potreba za dječjim vrtićem u naselju Piškorovec. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića Općine Mala Subotica  jednoglasno je prihvaćen.