Dana 01.06.2010.godine počeo je sa radom komunalni redar u Općini Mala Subotica, temeljem Odluke Općinskog vijeća općine Mala Subotica o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva općine Mala Subotica i općine Pribislavec. Komunalni redar Mladen Braniša polovinu radnog vremena posao komunalnog redara će obavljati u općini Mala Subotica, a polovinu u općini Pribislavec.