Pristigle su po tri ponude za izradu detaljnog plana uređenja Ulice Z. Šegovića u Maloj Subotici i Športske ulice u Palovcu. Za prvu je najpovoljnija ponuda Arhitekt ateljea d.o.o. iz čakovca, 39.600 kuna, a za drugu ponuda Urbie d.o.o. iz čakovca, 36.800 kuna.