Što se tiće predviđenih investicija po pojedinim naseljima Općine,  načelnik je na sjednici predsjednika Vijeća Mjesnog odbora  iznio da je najprije  potrebno napraviti rebalans proračuna i reviziju pojedinih investicija s obzirom da je punjenje proračuna bilo slabije od planiranog . Razlog tomu je nerealno planiranje sredstava koje su trebale stići iz županijskog i državnog proračuna, a koja nisu bila usklađena s istima. Drugi veliki razlog je slaba prodaja parcela u poduzetničkoj zoni ove godine čemu je vjerojatno pridonijela cjelokupna ekonomska situacija.