REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA

P O Z I V
za prijavu nastale štete

Pozivamo poljoprivredne proizvođače da od 11. do 23.svibnja 2016. godine u vremenu od 08:00-14:00 sati u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29/A. prijave štetu nastalu uslijed mraza tijekom travnja 2016. godine.
Prijavi je potrebno priložiti:

1. Ispunjen i potpisani obrazac prijave štete

2. Preslik osobne iskaznice

3. Preslik OPG iskaznice ili Rješenja o upisu gospodarstva

4. Preslik Posjedovnog lista

5. Izjavu da prijavljene kulture nisu osigurane kod osiguravajućeg društva
(ovjeriti u Obrascu prijave štete)

Obrazac prijave štete moguće podignuti u Općini Mala Subotica ili ih preuzeti na internetskim stranicama Općine Mala Subotica.
Prijava nastale štete odnosi se na krumpir rani, krumpir kasni, orah u ljusci, jabuke, aronija.
Spomenute štete odnosi se na katastarske općine na području Općine Mala Subotica.

Obrazac PRIJAVA ŠTETE- MRAZ 2016.