članovi Poglavarstva na 68. sjednici donijeli su jednoglasnu odluku da se po pozivnom natječaju dostave ponude za izradu troškovnika održavanja groblja i zelenih površina tvrtkama Cvjećara Iris iz Miklavca i Cvjećara Ruža iz Male Subotice. Također su izvršene izmjene i dopune postojećih troškovnika, te će se oni u tom obliku dostaviti navedenim tvrtkama. Na prijedlog Uprave groblja, Poglavarstvo je donijelo jednoglasnu odluku kojom visina naknade za izdavanje dozvole za izgradnju nadgrobnih obilježja  na  grobljima općine Mala Subotica iznosi 300,00 kn za široki i uski grob, a za grobnicu 1.000,00 kn. Naknada se plaća za izgradnju novih nadgrobnih obilježja, obnovu starog i rekonstrukcije postojećeg.
Naknada se ne plaća kada se izvode samo sljedeći  radovi:
– brušenje postojeće nadgrobnog obilježja
– postava kamenih vaza
– postava fiksnih lampaša
– poliranje postojećih nadgrobnih obilježja
– postava manjih fiksnih kipova.