Poljoprivredna savjetodavna služba Međimurske županije organizira predavanje za poljoprivrednike sa sljedećim temama:

 

 

Promjene u zakonskoj regulativi u poljoprivredi
Višestruka sukladnost
IPARD PROGRAM
Legalizacija bespravno izgrađenih objekata
Standardni rezultati i korištenje FADN podataka.

 

Predavač: Ljiljana Kocen,dipl.ing.agr.

 

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 28.siječnja 2013.godine u Domu kulture Mala Subotica s početkom u 18,00 sati.