U suradnji sa Uredom državne uprave u Međimurskoj županiji, podosjek za imovinsko-pravne poslove, općina Mala Subotica krenula je u izvlaštenje nekretnina u k.o. Držimurec radi izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u romskom naselju Piškorovec, te izgradnje spojne ceste na nekretninama u k.o. Držimurec.
Najveći je problem u tome da pojedini stvarni vlasnici tih parcela, više od dvadeset godina nisu mogli koristiti svoja zemljišta, niti su imali pristup spomenutim zemljištima koja su bila uzurpirana. S toga je bilo potrebno riješiti nagodbe 32 redna broja sa najmanje 65 osoba uključenih. Rok isplate novca vlasnicima je 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Do sada smo prikupili informacije da sve proteče po zadanom planu.